Kompetencje statutowe

Kompetencje statutowe


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności SEP, 
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności ZG,GKR i GSK, 
3) ocena działalności SEP i udzielenie absolutorium ZG na wniosek GKR, 
4) wybór prezesa SEP, członków ZG, GKR i GSK, 
5) uchwalenie zasad etycznego postępowania, 
6) uchwalenie regulaminów WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji i rady prezesów, 
7) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego SEP, 
8) uchylanie uchwał ZG,
 9) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń GSK, 
10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP .


Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem SEP, regulaminem oddziału i uchwałami WZDO, 
2) ustalenie kompetencji prezydium zarządu oddziału,
 3) zarządzanie funduszami oddziału, administrowanie majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej, 
4) ustalenie struktury organizacyjnej oddziału i zakresu działania jednostek organizacyjnych, 
5) przyjmowanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie kół, 
6) powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych, komisji oddziałowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 7) wnioskowanie o nadanie odznak i odznaczeń oraz wyróżnień, 
8) wybór przedstawicieli oddziału do innych organizacji, których oddział jest członkiem, 
9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) coroczne dokonywanie kontroli działalności zarządu oddziału oraz wszystkich jednostek powołanych przez zarząd oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem SEP, uchwałami WZD i WZDO oraz celowości i gospodarności, 
2) analizowania bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał ZO dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, 
3) składanie sprawozdań na WZDO i zgłaszanie wniosku o uchwalenie absolutorium ustępującemu ZO. 


Do zakresu działania Zarządu Koła należy: 

1) kierowanie działalnością i reprezentowanie koła zgodnie ze statutem SEP, regulaminem koła oraz uchwałami walnego zebrania koła, WZDO i WZD, 
2) zarządzanie funduszami koła, 
3) wnioskowanie w sprawie nadania odznak stowarzyszeniowych


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy:

1) przyjmowanie sprawozdań zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji rewizyjnej koła,
2) udzielanie absolutorium zarządowi koła, 
3) wybór prezesa i członków zarządu koła, 
4) wybór komisji rewizyjnej koła, 
5) wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału, 
6) uchwalanie regulaminu koła.

(c)2018,SEP o.Legnica- Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 198326
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem