KontaktStowarzyszenie Elektryków Polskich

ODDZIA£ LEGNICKI


59-220 LEGNICA ul. Działkowa 68/70

tel / fax (0-76) 86 204 00

tel. (0-76) 86 68 829

www.seplegnica.pl

e-mail: seplegnica@seplegnica.pl

BGŻ S.A .O/Jawor

06 2030 0045 1110 0000 0254 1300

N I P: 6 9 1 - 2 0 - 7 5 - 1 1 4

Podstrony: